Generelle vilkår & betingelser

ved booking af modeller hos 1kid modelmanagement ApS
CVR nummer : 24292380
Adresse : Ordrup Jagtvej 48A, 2920 Charlottenlund
Nedenstående betingelser gælder ved alle bookinger:

Rettigheder:
Timepris dækker rettigheder i DK til annoncering, web, SoMe & katalog i max. 6 mdr. fra første indrykning. Yderligere rettigheder forhandles særskilt.

Plakater, video, reklamefilm, outdoor, indoor mv.
er ikke med i almindelig timepris.

Rettigheder på materialet & faktureringsinformationer skal oplyses til 1kid modelmanagement inden opgavens start.

Genbruges materialet efter 6 mdr., faktureres 100 % af fakturabeløbet pr. flg. 1⁄2 år.
Priserne er gældende indenfor normal arbejdstid, på hverdage i tidsrummet 08.00 – 18.00. Bookninger udenfor dette tidsrum forhandles særskilt.
Da det er børn vi arbejder med, forpligter kunden sig til at overholde alle arbejdsmiljøretlige regler, her henvises til arbejdsmiljølovens regler for unge under 15 år, jf. § 61, stk. 2.

Afbooking:
Mindst 24 timers varsel, ved rejser dog senest 7 dage før afrejse.

Transport:
Udenfor HT/DSB takstzone 3 betales 1⁄4 times modelhonorar pr. transporttime.
Kræver opgaven transport i bil eller anden transport, dækkes dette af kunden, enten efter statens kilometer kørselsgodtgørelse eller med tog/bus billet også for ledsager.

Indsigelser:
Hvis en model ikke lever op til kundens forventninger, skal kunden gøre 1kid modelmanagement opmærksom på dette INDEN opgavens start. Påbegyndes opgaven faktureres aftalt honorar.

Fraskrivelse af ansvar:
1kid modelmanagement kan ikke gøres ansvarlig for Force Majeure.
Ved opgaver er det kundens ansvar at tegne forsikring, der dækker børnene. Eventuelle skader på rekvisitter, fotoudstyr eller regi, der anvendes til opgaven, dækkes ligeledes af kunden.
1kid kan ikke holdes ansvarlig for en model, der ikke ønsker at arbejde.

Priser oplyst af 1kid modelmanagement er inkl. booking fee, men ekskl. ekspeditionsgebyr på kr. 50, der betales moms af fee + gebyr
Betalingsbetingelser: 14 dage netto kontant.

Tak fordi I valgte at booke børn hos 1kid modelmanagement.